Webers Gaard

Webers Gård i Skolegade 5-9 var tømrergård for byens førende tømrerfamilie gennem flere generationer

De fredede bygninger er bygget i flere etaper fra engang i 1700-tallet til 1850.

Fra indvandrer til betydningsfuld borger

Johan Lorenz Weber (1786-1875) indvandrede til byen fra Nürnberg i Tyskland og fik borgerbrev som tømrermester ca.1830. Han oprettede sit tømrerfirma her på Skolegade. Det lave baghus langs Lille Maglekildestræde er sandsynligvis Johan Webers oprindelige værksted. Webers virksomhed blev hurtigt særdeles betydningsfuld i Roskilde og Lorenz Weber var aktiv for organiseringen og udviklingen af håndværkererhvervene.

Dynastiet Weber

Siden har et langt dynasti af fremtrædende tømrermestre fortsat virksomheden og medvirket i mange af Roskildes fornemme byggerier, dog hjemmehørende andetsteds i Roskilde.

Allerede gammeldags ved opførelsen

Bindingsværkstilen var egentlig umoderne, da husene blev opført, men den kan muligvis henføres til Webers tyske oprindelse og hans virke som tømrermester. Dele af gården er middelalderlige, dvs. fra før 1500. Så selvom gården kaldes "Webers Gaard", må en del af bygningerne tilskrives tidligere ejere.

Fredning

Bygningerne er fredet, fordi det samlede anlæg udgør en væsentlig del af det historiske bygningsmiljø omkring Roskilde Domkirke.

Det kan du i app'en