Kultur

En tur på Hedebostien, gennem skovområderne, mellem markerne og langs vandløb formidler spændende kulturhistorie. Hedebosti-app’en retter din opmærksomhed mod alle de gode fortællinger.

 

Hedeboegnens særlige status i Danmark har haft indflydelse på hele områdets udvikling. I 1844 blev markerne på Vendalsgård i Karlslunde udpeget til at have Danmarks bedste landbrugsjord. Den fede, rige landbrugsslette mellem Roskilde og Køge Bugt har en meget lang dyrknings- og kulturhistorie, hvis identitet og oplevelsesmuligheder i høj grad knytter sig til den ældre landbokultur.

De rige bønder havde også stor indflydelse på handelslivet i Roskilde, hvor borgerskabet florerede og byggede fine købmandsgårde. Middelalderbyen omkring Roskilde Domkirke byder på et væld af fortællinger, som vidner om egnens udvikling gennem tiden.

Første Verdenskrig har også sat sit aftryk på Hedeboegnen. Hele strækningen langs Hedebostien var et vigtigt strategisk led i forsvaret af København mod tyskerne. Tunestillingens spor er stadig at finde ude i landskabet og vidner om en tid, hvor soldater færdedes overalt i landsbyerne.