Djalma Lunds Gaard

Efter den store bybrand i Roskilde i 1731 blev en ny gård opført, hvor byens hidtidige rådhus havde stået i Algade. Siden 1909 har gården været kendt som Djalma Lunds Gaard.

Gården var så fin, at kongens generaladjudant, grev Haxthausen, beboede gården i 1780’erne. Han var som ritmester dermed tæt på Husarstalden med husareskadronens og kongens heste.

Købmandsgård fra 1790

I 1790 overtog Jacob Brønniche fra en af Roskildes store købmandsslægter bygningen og indrettede den til købmandsgård. Brønniche handlede blandt andet med områdets bønder. Han aftog deres produkter med henblik på videresalg og solgte forskellige varer til bønderne. Derudover var der malteri, bryggeri og brænderi af snaps på gården.

Restprodukterne fra bryggeriet blev brugt til at opføde stude og høns til slagtning, og det fortælles, at studene levede i en evig brandert, og at hønsene altid gik rundt med en lille fjer på.

Nye ejere

Brønnichefamilien ejede købmandsgården indtil 1866. Herefter fulgte flere ejere indtil Djalma Lund købte den i 1909. Han var flyttet fra Lolland til Roskilde og havde giftet sig med en lokal købmandsdatter. Den nye ejer har siden da lagt navn til Djalma Lunds Gaard, som han drev indtil 1923. Siden da har gården været på skiftende hænder, men ikke som købmandsgård.

Fra forfald til fornøjelse

Under de skiftende ejere op gennem 1900-tallet forfaldt Djalma Lunds Gaard mere og mere. I 1984 blev gården købt af Jan Jeppesen, som iværksatte en gennemgribende istandsættelse med det formål at genskabe bygningen som den så ud, da den var købmandsgård.

I dag anvendes Djalma Lunds Gaard til fornøjelige og nyttige formål.

Det kan du i app'en