Mosede Fort

Mosede Fort er et kystbatteri, der skulle hindre skibe i at landsætte tropper i Køge Bugt. Arbejdet på batteriet blev indledt i 1913 og afsluttet i 1916. Men allerede i 1915 var fortet bemandet.

Anlæggelsen af Københavns befæstning havde været det altoverskyggende stridspunkt i dansk politik i 1880’erne. Den blev anlagt trods heftig modstand. Men allerede i starten af 1900-tallet var den forældet, fordi kanoner nu kunne skyde længere og mere præcist.

Beslutningen 1909

Ved Forsvarsordningen 1909 besluttede man, at fæstningen skulle nedlægges i 1922. Indtil da skulle man styrke forsvaret af København, bl.a. ved anlæggelse af et kystbatteri i Køge Bugt, der skulle forebygge en invasion herfra.

Anlæggelsen

Arbejdet gik i gang 1913, altså før Første Verdenskrig brød ud. Der var tale om et kystbatteri og ikke et fort, dvs. at anlægget kun var beregnet til at skyde ud i én retning, nemlig ud mod havet.

Hurtig forældelse

Da man påbegyndte anlæggelsen af batteriet i 1913, var det hensigten at skabe et topmoderne anlæg. Bl.a. indrettede man elevatorer, der kunne transportere granater direkte fra kasemattens ammunitionsmagasiner op til kanonstandpladserne.

Men da man i 1916 var klar til at montere kanonerne, var tanken forældet. Luftvåbenets gennembrud i verdenskrigen havde gjort standpladserne til sårbare mål for fjenden. I stedet byggede man camouflerede standpladser ude i terrænet til de store 120 mm kanoner, der skulle beskyde de fjendtlige skibe. Fortet blev dog forsynet med mindre hurtigt skydende kanoner, revolverkanoner og rekylgeværstandpladser til nærforsvar.

Anden Verdenskrig

Den tyske besættelsesmagt brugte under Anden Verdenskrig Mosede Fort som udkigspost og fangelejr. Ved krigens slutning fortsatte den danske stat brugen af fortet som fangelejr frem til 1947.

Fortets senere brug

Frem til 1970 blev fortet brugt af hjemmeværnet til øvelser. Derefter indgik fortet i udviklingen af området som strandpark. I 2013-14 blev fortet istandsat og indrettet som museum om Danmarks kamp for neutralitet under Første Verdenskrig.
 

Det kan du i app'en